Datasheets voor beginners

Veel problemen die men tegenkomt met het programmeren van microcontrollers hebben te maken met instellingen die van type tot type verschillend kunnen zijn. Vragen die hierover worden gesteld worden vaak afgedaan met: lees de datasheets!
Dit is soms (zeker voor beginners) makkelijker gezegd dan gedaan, vaak zie je vanwege de grote hoeveelheid info, door de bomen het bos niet meer.
Ook is niet alle informatie voor jouw toepassing relevant.
Als voorbeeld nemen we de PIC 18F25K20
Het is handig om deze datasheet bij de hand te hebben.

Start pagina
De Microchip datasheets beginnen in het algemeen met een soort samenvattings pagina, een korte omschrijving van de mogelijkheden en sommige specificatie’s, waarvan de belangrijkste “Operating Voltage”, de voedings-spanning waarop de chip werkt.


Op de volgende pagina’s enige uitleg hoe het verder werkt.

Een van de eerste dingen die men van een controller moet weten is wat al de aansluit pinnen voor functie hebben. Dit noemt men Pin Diagrams

Verder lopen we alle hoofdstukken door om te zien of er belangrijke instellingen behandelt worden.
De hoofdstuk nummers die genoemd worden hebben betrekking op de 18F25K20/22, oudere types hebben vaak andere (lagere) nummers.
Omdat het voor beginners is, worden niet alle instellingen behandelt. Het hoofddoel is om enigszins vertrouwd te worden met de datasheets.

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van het device. Is interssant om door te nemen maar in principe komt alles terug in latere hoofdstukken.

Hoofdstuk 2 behandelt het kiezen van het type oscillator en eventuele instellingen wanneer de interne oscillator gebruikt wordt.

Hoofdstuk 3 (Power Managed Modes) valt buiten het bestek van deze uitleg. Voor het gebruik van de SLEEP functie kan hier interessante informatie gevonden worden.

Hoofdstuk 4 beschrijft de reset mogelijkheden van de controller.

Hoofdstuk 5 t/m 9 vallen buiten het bestek van de uitleg. Hoewel zo ongeveer de totale werking van de controller wordt beschreven (memory management) gaat het voor de beginner wat ver. Bijna alles wat hier beschreven wordt, wordt afgehandeld door de compiler.
Hoofdstuk 9 (Interrupts) komt wel wat eerder in aanmerking als men wat verder gaat.(maar nu nog even niet)

Hoofdstuk 10 beschrijft de I/O Poorten van de controller.


Hit Counter by Digits