PICkit-3

De PICkit3 is een programmer voor Microchip microcontroller chips.
Het is de opvolger van de PICkit2 programmer.
De PICkit2 wordt al een tijd niet meer door Microchip ondersteund, met als gevolg dat meer en meer nieuwere chips niet meer geprogrammeerd kunnen worden.

De PICkit3 is in eerste instantie ontworpen om samen te werken met de MPLAB
ontwikkel software van Microchip.
Later is er ook een standalone mogelijkheid zoals bij de PICkit2 bijgekomen.

De PICkit3 is op verschillende manieren te gebruiken.

Als eerste direct vanuit de MPLAB ontwikkel software, door als programmer de PICkit3 te kiezen.
Zie hiervoor PICkit3 User Guide


Als tweede, doormiddel van een standalone GUI programma.(PICkit 3 Programmer App and Scripting Tool v3.10)
De software hiervoor is te vinden onderin het : Microchip archief
Hiermee kun je .hex files in en exporteren naar en van de chip (programmeren en uitlezen).
Deze tool ziet er nagenoeg hetzelfde uit als de PICkit2 GUI.
Als derde bestaat er nog de mogelijkheid om via een commandline executable een .hex file in de te programmeren chip te zetten.
De commandline mogelijkheid wordt gebruikt om vanuit een applicatie (b.v. de Proton Basic IDE) te kunnen programmeren.
De commandline executable PK3CMD.exe is een onderdeel van de MPLAB software.
Voorbeeld: PK3CMD.exe -P$target-device$ -F$hex-filename$ -E -C -M -B -L -V5
-E staat voor Erase
-C staat voor blank Check
-M staat voor Memory program (programmeren dus)
-B staat voor Batch programmeren (wordt ook wel gebruikt om de zwarte
    window open te houden)
-L staat voor het vrijgeven van het reset signaal na programmeren (-H is voor
    het in reset houden)
-V5 staat voor 5V voeding vanuit de PICkit3 (b.v. V3.3 is voor 3.3V)
Voor meer info: Readme+for+PK3CMD.txt


Zie ook: PICkit3 Weetjes

             PICkit3 Bestellen

             
PICkit 4 Bestellen

    
MPLAB SNAP Bestellen (simpele Pickit 4)

    
PICkit3 Olimex kloon Bestellen

             PICkit3 kloon (China) Bestellen

             PICkit2 kloon (China) Bestellen

             PICKit2 informatie en zelfbouw programmer

             PICKit3 reparatie tipsHit Counter by Digits

Bijgewerkt 10 Feb 2021