28PIC Breadboard Schema en Layout (rev-02)


Hiernaast het schema van de 28PIC Breadboard. Rechts en midden onderin de twee rijen female gedraaide pinheader contacten, links onderin de GND en PWR+ pinheaders voor naar de breadboard spanning rails.
Midden bovenin eerst de B7-B0 header, deze is gelijk met die op het 28PIC Moederbord en is handig om b.v. een 2 x 16 Display aan te sluiten. Daarnaast een header aansluiting voor een PICKit2 programmer (pin 6 ontbreekt). En als derde de header FTDI genaamd. De FTDI header dient om d.m.v. jumpers de FT232RL RX en TX met de RX en TX van de Micro-controller door te verbinden (Jumper op pin1-pin2 en op pin3-pin4). Indien het 28PIC bordje zonder bestukte FT232 gebruikt wordt, kan hier het FTDI opsteek printje geplaatst worden (pin 2 tot 6)
Links van de USB connector bevind zich de 6 polige pinheader aansluiting C3-C5B2 die gelijk is aan de I2C aansluiting zoals op de 28PIC en 40PIC moederborden, hierop kunnen b.v. de RTC en TEA5767 opsteek bordjes geplaatst worden. Schuin hierboven nog een jumper mogelijkheid voor keuze tussen 5V en 3.3V.
Layout ontwikkel bord voor 28PIC Breadboard
Layout ontwikkel bord voor 28PIC Breadboard
Hierboven de boven en onderzijde van het 28PIC Breadboard printje.
De onderzijde is niet voorzien van SMD component benamingen, hiervoor is bovenstaand plaatje dus belangrijk als je het losse printje zonder componenten besteld.
Op het printje zijn 2 LED’s aanwezig, PWR (rechtstreeks op de voedingsspanning) en LED1 (via jumpertje aangesloten op poort A5), verder is er nog een drukschakelaartje (S1) aangesloten op pin 1 van de controller voor reset mogelijkheid. Naast het PWR ledje nog een jumpertje waarmee de voedingsspanning naar de breadboard spanningsrail doorverbonden wordt.

Kale print bestellen


Hit Counter by Digits
  Sinds 05-Okt-2012