BMP180 Luchtdruk (hoogte) en Temperatuur Sensor

Proton Basic code voor de BMP085 en de BMP180 Luchtdruk sensor.

Deze code werkt niet zondermeer op de Proton Amicus versie.
Deze ondersteunt nog geen signed variablen (Sbyte, SWord, SDWord)

UPDATE Juli 2014!!
Sinds begin Mei 2014 geeft de nieuwe 3.5.6.7. (full) Proton (PICBasic) versie de mogelijkheid om zonder de USB licentie stick met de 18F25K20 en de 18F25K22 te werken. Hiermee is de AMICUS18 Compiler in wezen overbodig geworden.
De full Proton 3.5.6.7. versie ondersteunt signed variablen!!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
'****************************************************************
'*  Name    : BMP085-BMP180.bas                                 *
'*  Author  : www.Knutselaar.eu                                 *
'*  Date    : 4/Apr/2014                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************
Device 18F25K20
XTAL = 20

CONFIG_START    
     FOSC = HS                   ;external oscillator
     FCMEN = OFF             ;Fail-Safe Clock Monitor disabled
     IESO = OFF                  ;internal external switchover mode
     PWRT = On                   ;power-up timer
     BOREN = On                  ;brown-out reset
     BORV = 27                   ;brown-out reset value (2,7V)
     WDTEN = OFF             ;watchdog timer
     WDTPS = 128             ;1:128 WDT prescalar
     PBADEN = OFF            ;analog port B<4:0>
     STVREN = On             ;stack overflow reset
     LVP = OFF                   ;low voltage programming
     XINST = OFF             ;Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
     Debug = OFF             ;no debug
CONFIG_END

ALL_DIGITAL TRUE

    Symbol SCL    =  PORTC.3   ' I2C clock pin
    Symbol SDA    =  PORTC.4   ' I2C data pin
 
    Dim i2c_Reg     As Byte    'I2C register adres
    Dim x           As Byte    'gemiddelde teller
   
    Dim wAC1 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wAC2 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wAC3 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wAC4 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wAC5 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wAC6 As Word      'I2c uitlezing
    Dim wB1 As Word       'I2c uitlezing
    Dim wB2 As Word       'I2c uitlezing
    Dim wMB As Word       'I2c uitlezing
    Dim wMC As Word       'I2c uitlezing
    Dim wMD As Word       'I2c uitlezing

    Symbol OSS = 3        'resolutie setting
    Dim OSS1    As Byte   'resolutie variabele
    Dim OSSdel  As Byte   'resolutie delay
    Dim AC1     As DWord  'Calibratie data  
    Dim AC2     As DWord  'Calibratie data    
    Dim AC3     As DWord  'Calibratie data    
    Dim AC4     As DWord  'Calibratie data    
    Dim AC5     As DWord  'Calibratie data    
    Dim AC6     As DWord  'Calibratie data    
    Dim B1      As DWord  'Calibratie data    
    Dim B2      As DWord  'Calibratie data    
    Dim MB      As DWord  'Calibratie data    
    Dim MC      As DWord  'Calibratie data    
    Dim MD      As DWord  'Calibratie data    
 
    Dim X1      As SDword  'Calibratie variabele
    Dim X2      As SDword  'Calibratie variabele
    Dim B5      As SDword  'Calibratie variabele
    Dim B6      As SDword  'Calibratie variabele  
    Dim X3      As SDword  'Calibratie variabele    
    Dim B3      As SDword  'Calibratie variabele    
    Dim B4      As DWord   'Calibratie variabele
    Dim B7      As DWord   'Calibratie variabele
   
    Dim UT      As Word    'ongecompenseerde temperatuur
    Dim UP      As DWord   'ongecompenseerde pressure
 
    Dim float1  As Float   'reken variable
    Dim float2  As Float   'reken variable
   
    Dim Alt     As SWord   'hoogte in meters x 10
    Dim AltAv   As SDWord  'gemiddelde hoogte x 10
    Dim T       As SWord   'graden celcius x 10
    Dim Pr      As DWord   'luchtdruk in Pa

    Cls
    Clear
    Print At 1 , 1 , " Knutselaar.eu "
    DelayMS 1000

    GoSub read_BMP_eeprom  'uitlezen eeprom data (calibratie data)

main:
    For x = 1 To 20            'gemiddelde uit 20 metingen
        GoSub get_BMP_temp     'niet gecompenseerde temperatuur uitlezen
        GoSub calc_BMP_temp    'gecompenseerde temperatuur
        GoSub get_BMP_pressure 'niet gecompenseerde druk uitlezen
        GoSub calc_BMP_press   'gecompenseerde druk
        GoSub calc_BMP_Alt     'hoogte t.o.v. gemiddeld zee niveau
        AltAv = AltAv + Alt    '(niet gecompenseerd voor luchtdruk verschillen)
    Next x
    AltAv = AltAv/20

    Print At 1 , 1 , SDEC AltAv/10,".",DEC1 AltAv," m ",SDEC2 T/10,".",DEC1 T , 223, "C    "
    Print At 2 , 1 , Dec Pr/100,".",DEC1 Pr/10," Pa   "
   
    AltAv = 0
    Toggle LATA.5

GoTo main

'------Start subroutines -------------------------------------------
read_BMP_eeprom:

    i2c_Reg =$AA  'Start adres van de BMP085 Calibratie data
    I2CIn SDA,SCL,$EF,i2c_Reg, [wAC1,wAC2,wAC3,wAC4,wAC5,wAC6,wB1,wB2,wMB,wMC,wMD]  'Read 11 words out of sensor MSB then LSB

    AC1 = (wAC1.HighByte<<8) + wAC1.LowByte  
    AC2 = (wAC2.HighByte<<8) + wAC2.LowByte
    AC2 = AC2-65536
    AC3 = (wAC3.HighByte<<8) + wAC3.LowByte  
    AC3 = AC3-65536
    AC4 = (wAC4.HighByte<<8) + wAC4.LowByte        
    AC5 = (wAC5.HighByte<<8) + wAC5.LowByte
    AC6 = (wAC6.HighByte<<8) + wAC6.LowByte
    B1 = (wB1.HighByte<<8) + wB1.LowByte
    B2 = (wB2.HighByte<<8) + wB2.LowByte
    MB = (wMB.HighByte<<8) + wMB.LowByte
    MB = MB - 65536
    MC = (wMC.HighByte<<8) + wMC.LowByte
    MC = MC - 65536
    MD = (wMD.HighByte<<8) + wMD.LowByte
Return
 
get_BMP_temp:
    UT = 0
    i2c_Reg = $F4                     'control register adres
    I2COut SDA,SCL,$EE,i2c_Reg,[$2E]  'schrijf $2E voor temperature conversie
    DelayMS 10                        'Delay 10ms na write
    i2c_Reg = $F6                     '$F6 is het resultaat register MSB
    I2CIn SDA,SCL,$EF,i2c_Reg,[UT]    'Lees temperatuur MSB, LSB.
Return
 
get_BMP_pressure:
    i2c_Reg = $F4                     'control register adres
    OSS1 = $34+(OSS << 6)
    I2COut SDA,SCL,$EE,i2c_Reg,[OSS1] 'Write $34+(oss << 6) voor pressure conversie
    If OSS = 3 Then
        OSSdel = 30
    Else
        OSSdel = 10
    End If                              
    DelayMS OSSdel                    'Delay 30mS voor HiRes resultaat (oss=3))
    i2c_Reg = $F6                     '$F6 is het resultaat register MSB
    I2CIn SDA,SCL,$EF,i2c_Reg,[UP]    'Lees pressure MSB, LSB, XLSB, $F9 ($F9 is niet nodig).
    UP = UP >> (16 - OSS)             'verwijder $F9 van resultaat (>>8), en schuif resultaat terug naar 16 tot 19 Bits (OSS waarde afhankelijk)
Return  
 
calc_BMP_temp:                        'temperatuur berekenen met
    X1 = (UT - AC6)                   'calibratie gegevens, formules
    X1 = (X1 *AC5)/32768              'uit de BMP035 datasheet.
    X2 = (MC * 2048)
    X2 = X2/(X1 + MD)
    B5 = X1 + X2
    T = (B5 + 8)/16                   'temperatuur in °C*10
Return
 
calc_BMP_press:                       'pressure berekenen met
    B6 = B5 - 4000                    'calibratie gegevens, formules
                                      'uit de BMP035 data sheet.
    X1 = (B6*B6)/4096
    X1 = (B2 * X1)/2048
   
    X2 = (AC2 * B6)/2048
    X3 = X1 + X2
   
    B3 = (AC1 * 4)+ X3
    B3 = (B3 << OSS) + 2
    B3 = B3/4
   
    X1 = (AC3 * B6)/8192
     
    X2 = (B6 * B6)/4096
    X2 = (B1 * X2)/65536
   
    X3 = (X1 + X2)
    X3 = (X3 + 2)/4
   
    X3 = X3 + $8000
    B4 = (AC4*X3)/$8000
   
    B7 = UP - B3
    B7 = B7*(50000 >> OSS)
   
    If B7 < $80000000 Then
        Pr = (B7 * 2) / B4
        Else
        Pr = (B7 / B4) * 2
    EndIf
       
    X1 = Pr /$100
    X1 = X1 * X1
   
    X1 = (X1 * 3038)/$10000
   
    X2 = -7357 * Pr
    X2 = X2/$10000
   
    X3 = X1 + X2 + 3791
    Pr = Pr + (X3/$10)         'druk in Pa        
Return
 
calc_BMP_Alt:
    float1 = Pr/100      
    float1 = float1/1013.25
    float2 = 0.1902949571  
    float1 = Pow float1,float2
    float2 = 1 - float1
    Alt = 443300 * float2     'hoogte in meters x 10      
Return

End

BMP180 Hoogte Sensor bestellen
Hit Counter by Digits
  Sinds 4 April 2014