40PIC Connector en Jumper beschrijving

Hierbij enige uitleg over het connector en jumper principe van het 40PIC bordje.
Voor het gemak noemen we de 12, 6 of 5 polige pinheader sloten maar “connectoren”. Je kunt hier female pinheaders installeren zodat je de opsteek bordjes tijdelijk kunt plaatsen, voor definitieve versies soldeer je de opsteek bordjes direct of via een kabeltje.


Het plaatje hiernaast laat de connector linksonder op het bord zien. De connector heeft de naam A4A5E0-E2C0-C2.
Dit heeft de volgende betekenis; van links naar rechts beginnen de 12 Pins “connectoren” altijd met twee lijnen die de vijf 12 Pins connectoren doorverbinden (de dikke lijnen in het schema).
De volgende pinnen zijn verbonden met poorten van de PIC Microcontroller, en wel zo dat pin 3 met poort A4, pin 4 met poort A5, etc…
Een streepje betekent in het geval E0-E2, poort E0 t/m E2, E0,E1,E2 dus.
De op één na laatste pin is altijd VDD (+5V) en de laatste altijd GND.


Hiernaast nog de connectoren B7-B0 en A0-A3D3-D1C2, let op dat D3 t/m D1 dus aftelt kwa poort nummering.
Duidelijk zie je de eerste 2 doorverbind sporen en op het eind de +5V en GND (dik uitgevoerd om spanningsverschillen in de ground lijn bij analoog gebruik te beperken)


Rechts de Power connectoren van het bordje.
De +5V–GND connector is rechtstreeks verbonden met VDD van de controller.
De +V–GND connector loopt naar de ingang van de 7805 spanningsregulator, de uitgang van de 7805 is verbonden met +5V.

Links de connector die gebruikt kan worden voor seriële communicatie.
C6 komt overeen met TX en C7 met RX van de controller (B0 is reserve, b.v. interrupt)
Het FTDI opsteek bordje gaat in deze connector.


Hiernaast de C3-C5B2 connector. Poort C3 en C4 worden bij veel PIC controllers gebruikt voor de I2C bus (C3 SCL en C4 SDA) of voor SPI bus (C5 doet dan ook nog mee). Poort B1 is reserve
Voor PIC controllers die een USB interface hebben worden de C3, C4, en C5 voor de USB aansluiting gebruikt. Het kleine USB-direct opsteek bordje kan dan in deze connector geplaatst worden.


Links de laatste connector, bedoeld voor I2C bus gebruik. Afhankelijk van hoe de jumpers naast de connector geplaatst zijn, zijn de eerste twee pennen of C3 en C4 of E2 en C0.
C3 en C4 in het geval er GEEN USB interface in de controller zit, C3-C5B1 en SCL-SDAC5B2 zijn dan twee parallelle I2C bussen.
E2 en C0 in het geval er WEL een USB interface in de controller zit, C5 mag dan niet gebruikt worden omdat dit dan een USB lijn is.(Ten tijde van het ontwerp van dit bord is er geen rekening mee gehouden dat E2 en C0 niet overeen komen met eventuele hardware I2C poorten(MSSP) van sommige controllers, dit gaat in een volgende versie aangepast worden)

Programeer Connectors

Hiernaast als laatste op deze pagina de programmeer connectors.
De ICD-2 connector spreekt voor zich, deze is compatibel met het kabeltje dat bij de Microchip ICD-2 programmer zit, ook sommige PICKit 2 clones en de Wisp648 hebben deze.
De 7 pins connector daarboven is als volgt opgebouwd: van onder naar boven, pin1 = VDD, pin2 = N.C., pin3 = B7,
pin 4 = MCLR, pin5 = B5, pin6 = B6, pin7 = GND40PIC Jumpers


Hit Counter by Digits